home reisverslagen foto's Sherifo Darboe wie zijn wij steun nu! sponsors links
Wilt U een steentje bijdragen aan dit project, neem dan contact
op met Gerard Dunnink, of u kunt uw donatie overmaken op
onderstaande rekening.

Schenken is belastingtechnisch ook aantrekkelijk. Kijk hiervoor op ANBI of schenken.nl.

Reknr. (Rabobank) 3482.27.868
IBAN. NL73RABO0348227868
t.n.v. stichting Nkafou Njola Gambeya
Slotgraskamp 61
8162 XX Epe
Telefoon 0578-621089
e-mail: g.dunnink5@chello.nl
 
Creative Commons Licentie
NKAFOU NJOLA GAMBYE van Coen & Gerard Dunnink is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op www.gambiadunnink.nl