home reisverslagen foto's Sherifo Darboe wie zijn wij steun nu! sponsors links

Wie zijn wij

stichting NKAFOU NJOLA GAMBEYA
fiscaal nummer 817767411
inschrijfnummer KvK 08157109
doel van de stichting hulpverlening in de breedste zin van het woord voor de bevolking van Gambia
voorzitter Gerard Dunnink
secretaris / penningmeester Ineke Dunnink
algemeen bestuurslid vacant
beleidsplan De stichting stelt zich ten doel het beleid per jaar aan te passen. Dat wil zeggen dat de lopende zaken overgaan naar een volgend jaar als een project nog niet ten einde is. Verder is het beleid erop gericht te handelen naar vragen van de bevolking om een bepaald project te starten, zoals in 2012 en 2013 de bouw het een ziekenhuisje/kraamkliniek. Het beleidsplan is er tevens op gericht om studiekosten en begeleiding van leerlingen/studenten te beginnen maar ook af te maken. Dit gebeurt middels gesprekken en controles met leraren en directeuren van Scholen of een universiteit en regelmatig contact met de gesponsorde kinderen. Tevens stelt de stichting zich ten doel dat de inkomsten in zijn totaliteit worden gebruikt voor de hulpverlening. Verder worden er veel ad hoc zaken geregeld zoals voedselverstrekking waar dat nodig is alsmede zorgen voor goed onderdak voor families, verstrekking van zaden voor verbouw en steunen kleine ondernemers in de breedste zin van het woord. (Zie de jaarverslagen)
beloningsbeleid Alle bestuursleden alsmede vrijwilligers en hulpverleners doen hun werkzaamheden pro deo. De hulpverlener in Gambia ( een Gambiaan ) krijgt in ruil voor zijn werkzaamheden voedsel en het schoolgeld voor zijn kinderen wordt betaald middels de stichting.
 
Creative Commons Licentie
NKAFOU NJOLA GAMBYE van Coen & Gerard Dunnink is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op www.gambiadunnink.nl